AWS/ADS 50.Ni

Tepelne neizolovaný hliníkový systém Schüco ADS 50.Ni (Non Insulation) bol špeciálne koncipovaný na realizáciu interiérov. Pevná konštrukcia napriek úzkym pohľadovým šírkam a veľmi malej základnej stavebnej hĺbke 50 mm umožňuje vytvorenie prvkov na celú výšku podlažia. Riešenie okna bez tepelnej izolácie so stavebnou hĺbkou 50 mm pre uplatnenie v interiéri, napríklad, na letiskách, v nákupných centrách a vo veľtržných halách. Vďaka identickým pohľadovým šírkam s tepelne izolovanými okennými systémami možno zosúladiť vnútorné a vonkajšie stvárnenie budovy. Vzhľadom na veľkú škálu profilov je možné zvoliť vhodné technické riešenie pre každé interiérové presklenie či už pre vstupné zádverie alebo interiérové presklené deliace steny.

AWS/ADS 50.Ni v skratke :
Realizácie / Profily / AWS-50-NI.jpg

- Základná stavebná hĺbka 50 mm
- Úzke pohľadové šírky profilu od 74 mm
- Alternatívne plochý tvar profilu krídla v reze alebo smerom von otváravé krídlo
- Maximálna hmotnosť krídla do 130 kg
- Krídlo otváravé von s rovnakými kovaniami ako pri tepelne izolovanom vyhotovení Schüco ADS.Schüco AWS 50.NI v spojení so skrytým kovaním Schüco AvanTec zodpovedá najvyšším požiadavkám aj z hľadiska stvárnenia a komfortu. Univerzálne využitie dverí Schüco ADS 50.NI svedčí o vyspelej systémovej technike vysoko vyvinutých hliníkových dverných systémov. Popri klasickom využití ako dvernej konštrukcie siahajú možnosti ich využitia od interiérových deliacich stien až po závetria a vstupné haly

AWS/ADS 65

Základný profilový systém Schüco AWS/ADS 65 so širokým sortimentom na ideovo bohaté stvárnenie sa okrem iného hodí na blokové konštrukcie (bez viditeľných okenných krídiel) so stavebnou hĺbkou 65 mm. Hliníkový systém Schüco so stavebnou hĺbkou do 65 mm je hospodárnym riešením pre teplejšie klimatické oblasti, pre interiér alebo pre verejné budovy. Dvere sa dajú použiť mnohostranne a hospodárne vďaka rôznym možnostiam napojenia na systémy bezpečnosti a automatizácie budovy. Rôzne varianty stvárnenia a voliteľné povrchové úpravy podporujú osobité projektové zámery architekta.

Realizácie / Profily / AWS-ADS-65.png

AWS/ASD 65 v skratke :


- Zlepšené tepelno-izolačné vlastnosti pri stavebnej hĺbke 65 mm: Hodnota Uf je 2,2 W/m²K (pohľadová šírka 117 mm)
- Alternatívne plochý tvar profilu krídla v reze alebo smerom von otváravé krídlo
- Široký sortiment profilov vrátane dizajnového systému Schüco AWS 65 RL (Residential Line), Schüco AWS 65 SL (Soft Line) a Schüco AWS 65 MC
- Kompatibilný s dverným programom Schüco ADS
- Automatické tesniace prahy
- Bezbariérové riešenia
- Skryté závesy pre dverné krídla
- Výplň prekrývajúca krídlo dverí
- Panikové kovania
- Zaistenie únikových dverí
- Kontrola vstupu/ manažér dverí
- Diaľkové bezdrôtové ovládanie
- Napojenie na centrálne riadenie budovy

V spojení so skrytými kovaniami Schüco AvanTec a Schüco TipTronic zodpovedá Schüco AWS 65 najvyšším požiadavkám aj z hľadiska stvárnenia a komfortu.

AWS/ADS 70.Hi

Hliníkové systémy Schüco so stavebnou hĺbkou od 70 mm spájajú vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti s obzvlášť pevnými konštrukciami profilov. Tým sa stávajú ideálnym riešením pre budovy, na ktoré sa kladú najvyššie nároky z hľadiska energetického manažmentu a architektúry. V spojení so skrytými kovaniami Schüco AvanTec a Schüco TipTronic zodpovedá Schüco AWS 70.HI najvyšším požiadavkám aj z hľadiska stvárnenia a komfortu. Nové dvere Schüco ADS 70.HI (High Insulated) spájajú vynikajúcu tepelno-izolačnú schopnosť s výhodami dverných systémov Schüco ADS. Stavebná hĺbka 70mm zabezpečuje vysokú pevnosť. Vysoko tepelne izolované dvere sa ideálne hodia na vylepšenie energetickej bilancie budovy pričom poskytujú neobmedzenú voľnosť pri projektovaní. Vďaka alternatívnemu vybaveniu môžu byť použité aj ako multifunkčné dvere a začlenené do systému bezpečnosti a automatizácie budovy. Nadčasový dizajn je k dispozícii aj vo verzii so zaoblenými obrysmi profilu v reze (Verzia SL) a dá sa ideálne kombinovať s fasádnymi a okennými systémami Schüco. Systém Schüco AWS 70.HI ponúka pri mimoriadnych nárokoch na dizajn široké možnosti riešení.

Realizácie / Profily / AWS-ADS-70-Hi.png

AWS/ADS 70.Hi v skratke :


- Zlepšená tepelno-izolačná schopnosť pri stavebnej hĺbke 70 mm: Hodnota Uf je 1,6 W/m²K (pohľadová šírka 117 mm)
- Rozšírená izolačná zóna s penovou výplňou
- Alternatívne ako ploché krídlo alebo ako sklopno-otváravé riešenie s kľukou pre veľké ťažké prvky
- Široký sortiment profilov: Schüco AWS 70 RL.HI (Residential Line), Schüco AWS 70 SL.HI (Soft Line) a Schüco - AWS 70 ST.HI (Steel Contour)
- Kompatibilný s dverným programom Schüco ADS
- Hodnota koeficientu pre dvere - Uf je 1,89 W/m2K
- Pohľadová šírka 147 mm
- Valčekové pánty nastaviteľné v troch osiach
- Rozeta takmer zalícovaná do roviny krídla dverí
- Dvere odolné voči vlámaniu do triedy WK2 (ako ADS 70 HD do triedy WK3)

Zaujala Vás naša ponuka?